Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 14

Kod wspólnoty: 60914
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 19.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 80.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 4
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 7
razem użytkowych: 1
ogółem: 8
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 53.00m2
gminnych użytkowych: 61.00m2
wykupionych mieszkalnych: 463.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 516.00m2
razem użytkowych: 61.00m2
ogółem: 577.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 remont balkonu
5 358,67 pln 4 339,45 pln
2 2004 wymiana zaworów grzejnikowych
5 791,14 pln 4 020,79 pln
3 2005 wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
4 329,41 pln 2 443,09 pln
4 2005 wymiana instalacji elektrycznej na strychu i w piwnicy
1 404,47 pln 792,54 pln
5 2005 remont klatki schodowej
10 925,72 pln 6 165,38 pln
6 2006 remont schodów wejściowych
1 853,07 pln 1 045,69 pln
7 2007 remont dachu
51 964,21 pln 20 546,65 pln
8 2009 remont dachu
64 130,16 pln 25 357,07 pln
9 2011 uzupełnienie tynków
1 620,00 pln 648,00 pln
10 2012 renowacja daszku
2 160,00 pln 864,00 pln
11 2012 izolacja pionowa + wymiana okienek piwnicznych
37 669,54 pln 15 067,82 pln
12 2012 wykonanie altany śmietnikowej
3 000,00 pln 1 200,00 pln
13 2015 montaż domofonu cyfrowego
2 067,98 pln 827,19 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij