Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 14B

Kod wspólnoty: 60917
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 19.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 80.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 6
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 7
razem użytkowych: 1
ogółem: 8
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 37.00m2
gminnych użytkowych: 73.00m2
wykupionych mieszkalnych: 465.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 502.00m2
razem użytkowych: 73.00m2
ogółem: 575.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2004 remont dachu
100 000,00 pln 27 570,00 pln
2 2005 wymiana poziomu instalacji gazowej
1 103,66 pln 304,28 pln
3 2005 wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku
52 877,84 pln 14 578,42 pln
4 2006 doszczelnienie instalacji gazowej
1 170,73 pln 325,70 pln
5 2006 roboty elektryczne
888,20 pln 247,10 pln
6 2011 montaż domofonu cyfrowego
1 377,00 pln 385,56 pln
7 2013 renowacja daszku
2 160,00 pln 410,40 pln
8 2013 projekt elewacji
4 000,00 pln 760,00 pln
9 2013 ogrodzenie + furtka
2 460,00 pln 467,40 pln
10 2015 montaż wodomierzy
1 343,51 pln 255,27 pln
11 2015 remont elewacji
99 430,00 pln 18 891,70 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij