Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 2

Kod wspólnoty: 60897
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 25.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 74.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 9
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 12
razem użytkowych: 0
ogółem: 12
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 221.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 651.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 872.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 872.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 wykonanie tablicy rozdzielczej
920,71 pln 488,07 pln
2 2002 wymiana zaworów na termostatyczne
6 911,86 pln 3 663,98 pln
3 2002 naprawa dachu
784,42 pln 415,82 pln
4 2003 malowanie elewacji z elementami drewnianymi muru i okapu dachu
18 190,00 pln 9 642,52 pln
5 2005 remont klatki schodowej
7 272,16 pln 3 883,33 pln
6 2006 wymiana pionu kanalizacyjnego
666,96 pln 356,16 pln
7 2006 naprawa dachu z wymianą rynien
4 031,13 pln 2 152,62 pln
8 2007 remont klatki schodowej
18 580,69 pln 9 922,09 pln
9 2007 roboty elektryczne
2 992,93 pln 1 598,52 pln
10 2007 remont instalacji gazowej
6 000,00 pln 1 537,00 pln
11 2009 wymiana skrzynek pocztowych
644,16 pln 315,64 pln
12 2009 roboty remontowe
1 800,81 pln 882,40 pln
13 2011 roboty dekarskie
3 385,60 pln 1 658,94 pln
14 2012 wymiana poręczy na klat.schod.
2 700,00 pln 1 188,00 pln
15 2012 remont dachu
65 000,00 pln 44 271,04 pln
16 2014 wymiana rury wentylacyjnej
1 122,10 pln 370,29 pln
17 2014 naprawa daszku
1 749,60 pln 577,37 pln
18 2015 izolacja pionowa
13 497,84 pln 3 239,48 pln
19 2016 wykonanie izolacji pionowej c.d.
21 739,54 pln 5 217,49 pln
20 2019 wykonanie izolacji pionowej i poziomej
34 364,38 pln 8 247,45 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij