Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 30

Kod wspólnoty: 60925
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 14.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 85.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 5
wykupionych użytkowych: 2
razem mieszkalnych: 6
razem użytkowych: 2
ogółem: 8
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 55.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 267.00m2
wykupionych użytkowych: 53.00m2
razem mieszkalnych: 322.00m2
razem użytkowych: 53.00m2
ogółem: 375.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 wymiana przyłącza wodociągowego
8 560,00 pln 2 074,09 pln
2 2003 usunięcie awarii instalacji gaz.
1 855,34 pln 449,55 pln
3 2008 wykonanie komina dla m.3
1 257,25 pln 304,63 pln
4 2008 montaż skrzynek pocztowych
373,32 pln 90,46 pln
5 2010 wykonanie pali żwirowych
14 640,00 pln 3 367,20 pln
6 2011 fundamenty + izolacja ścian
38 000,00 pln 5 320,00 pln
7 2012 montaż domofonu cyfrowego
1 802,94 pln 252,41 pln
8 2014 remont klatki schodowej
2 500,00 pln 350,00 pln
9 2014 naprawa dachu
2 300,00 pln 322,00 pln
10 2016 wykonanaie parkingu z demontażem istniejącego ogrodzenia
19 980,00 pln 2 797,20 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij