Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 32A

Kod wspólnoty: 60927
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 8.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 91.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 10
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 11
razem użytkowych: 0
ogółem: 11
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 43.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 468.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 511.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 511.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 remont węzła c.o.
4 738,81 pln 1 175,70 pln
2 2003 remont dachu
22 138,02 pln 5 492,44 pln
3 2003 wymiana drzwi
2 856,10 pln 708,60 pln
4 2003 wymiana okien
3 472,15 pln 861,44 pln
5 2006 audyt energetyczny
976,00 pln 242,24 pln
6 2006 projekt docieplenia
1 098,00 pln 272,52 pln
7 2007 termomodernizacja
105 964,21 pln 20 122,60 pln
8 2007 montaż domofonu cyfrowego
2 370,68 pln 450,19 pln
9 2008 montaż skrzynek pocztowych
684,42 pln 60,09 pln
10 2009 naprawa siłownika
545,70 pln 47,91 pln
11 2009 roboty budowlane
3 159,60 pln 277,41 pln
12 2010 wymiana rynien
8 500,00 pln 765,00 pln
13 2011 opinia techniczna dot.docieplenia
500,00 pln 45,00 pln
14 2012 remonty płyt balkonowych
1 143,19 pln 102,89 pln
15 2013 wymiana zaworów podpionowych
973,02 pln 87,57 pln
16 2014 wymiana wymiennika c.o.
1 024,59 pln 92,21 pln
17 2014 wymiana poziomu instalacji gazowej
5 497,11 pln 494,74 pln
18 2014 montaż płotków przeciwśniegowych
1 239,59 pln 111,56 pln
19 2016 sporządzenie dokumentacji do programu Wspólne Podwórko
411,90 pln 37,07 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij