Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 32B

Kod wspólnoty: 66004
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 0
Procentowy udział gminy we współwłasności: 17.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 82.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 2
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 8
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 10
razem użytkowych: 0
ogółem: 10
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 75.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 357.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 432.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 432.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 remont węzła c.o.
4 002,66 pln 1 216,01 pln
2 2003 wymiana drzwi
1 800,00 pln 561,96 pln
3 2003 remont dachu
22 000,00 pln 6 868,40 pln
4 2004 wymiana stolarki okiennej
2 413,92 pln 745,18 pln
5 2005 montaż domofonu cyfrowego
1 917,92 pln 592,25 pln
6 2006 audyt energetyczny
976,00 pln 301,39 pln
7 2006 projekt docieplenia
854,00 pln 263,72 pln
8 2006 montaż wkładów kwasoodpornych
1 348,20 pln 416,32 pln
9 2007 termomodernizacja
73 428,76 pln 22 674,80 pln
10 2008 montaż skrzynek pocztowych
622,20 pln 192,14 pln
11 2009 naprawa siłownika
545,70 pln 169,17 pln
12 2009 roboty budowlane
1 951,68 pln 605,02 pln
13 2011 opinia techniczna dot.docieplenia
500,00 pln 85,00 pln
14 2014 wymiana wymiennika c.o.
1 024,59 pln 174,18 pln
15 2014 wymiana poziomu instalacji gazowej
5 568,75 pln 946,69 pln
16 2014 montaż płotków przeciwśniegowych
1 239,59 pln 210,73 pln
17 2016 sporządzenie dokumentacji do programu Wspólne Podwórko
348,67 pln 59,27 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij