Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 41

Kod wspólnoty: 60930
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 20.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 79.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 6
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 7
razem użytkowych: 1
ogółem: 8
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 77.00m2
gminnych użytkowych: 51.00m2
wykupionych mieszkalnych: 505.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 582.00m2
razem użytkowych: 51.00m2
ogółem: 633.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2004 remont dachu z remontem elewacji
65 415,83 pln 13 240,16 pln
2 2004 remont klatki schodowej
19 000,00 pln 3 845,60 pln
3 2005 uszczelnienie instalacji gazowej
1 305,90 pln 264,31 pln
4 2007 naprawa dachu
1 370,88 pln 277,47 pln
5 2009 malowanie rur spustowych
1 500,00 pln 303,60 pln
6 2009 wymiana skrzynek pocztowych
721,57 pln 146,05 pln
7 2009 remont dachu z remontem elewacji
100 000,00 pln 20 240,00 pln
8 2009 wymiana drzwi
4 280,00 pln 866,27 pln
9 2011 wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicy
6 944,00 pln 1 388,80 pln
10 2015 montaż wyłazu dachowego
699,36 pln 139,87 pln
11 2015 wykonanie remontu kominów
7 500,00 pln 1 500,00 pln
12 2016 wymiana odcinka poziomu kanalizacji
1 350,00 pln 270,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij