Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 45

Kod wspólnoty: 60932
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 33.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 66.00%

Zarządca:
SAJKO WIESŁAWA

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 2
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 4
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 6
razem użytkowych: 0
ogółem: 6
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 162.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 328.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 490.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 490.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2013 remont dachu; docieplenie i remont scian ;remont izolacji ścian fundamentowych;wymiana stolarki okiennej w częsciach wspolnych, renowacja drzwi wejściowych; + projekt termomodernizacyjny
312 222,01 pln 101 971,70 pln
2 2014 - 2013 dostawa i montaż wodomierzy, wykonanie ogrodzenia
5 352,00 pln 1 766,16 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij