Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Batorego 5

Kod wspólnoty: 60904
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 3.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 96.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 0
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 10
wykupionych użytkowych: 1
razem mieszkalnych: 10
razem użytkowych: 2
ogółem: 12
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 0.00m2
gminnych użytkowych: 20.00m2
wykupionych mieszkalnych: 569.00m2
wykupionych użytkowych: 20.00m2
razem mieszkalnych: 569.00m2
razem użytkowych: 40.00m2
ogółem: 609.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 izolacja pionowa ścian fundamentowych
23 466,44 pln 5 434,83 pln
2 2002 roboty dekarskie
5 167,02 pln 1 196,68 pln
3 2005 montaż komina wentylacyjnego (m.4)
2 173,71 pln 358,44 pln
4 2007 projekt kolorystyki
1 464,00 pln 191,20 pln
5 2007 remont elewacji
85 500,00 pln 11 166,30 pln
6 2008 wymiana skrzynek pocztowych
536,80 pln 70,11 pln
7 2010 malowanie klatki schodowej + wymiana schodów
9 850,00 pln 322,10 pln
8 2011 remont dachu
17 146,99 pln 514,41 pln
9 2011 remont instalacji gazowej
19 300,00 pln 579,00 pln
10 2012 montaż domofonu cyfrowego
2 047,66 pln 61,43 pln
11 2012 likwidacja naczynia wzbiorczego
1 998,00 pln 59,94 pln
12 2014 modernizacja instalacji c.o.
8 749,29 pln 262,48 pln
13 2015 audyt remontowy
2 460,00 pln 73,80 pln
14 2016 remont dachu
105 249,16 pln 2 104,98 pln
15 2016 ocieplenie stropu
20 995,20 pln 419,90 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij