Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Grażyny 1

Kod wspólnoty: 71726
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 19.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 80.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2020-03-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 4
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 13
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 17
razem użytkowych: 0
ogółem: 17
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 176.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 743.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 919.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 919.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2007 izolacja przeciwiwlgociowa
25 225,25 pln 15 977,67 pln
2 2008 instalacja gazowa
17 291,51 pln 10 936,88 pln
3 2008 remont dachu
29 045,98 pln 16 852,48 pln
4 2013 instalacja elektryczna
17 891,28 pln 6 904,24 pln
5 2014 remont klatki schodowej
49 420,00 pln 13 066,65 pln
6 2014 remonty stolarskie
5 600,00 pln 1 904,00 pln
7 2015 altana śmietnikowa
800,00 pln 272,00 pln
8 2017 projekt budowlany instalacji c.o. oraz c.w.u. z cyrkulacją
13 500,00 pln 3 645,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij