Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Kochanowskiego 47

Kod wspólnoty: 383
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 14.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 85.00%

Zarządca:
GESTOR

Stan na dzień: 2021-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 1
wykupionych mieszkalnych: 12
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 13
razem użytkowych: 1
ogółem: 14
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 54.00m2
gminnych użytkowych: 61.00m2
wykupionych mieszkalnych: 709.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 763.00m2
razem użytkowych: 61.00m2
ogółem: 824.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 remont dachu I etap
15 452,28 pln 7 621,06 pln
2 2004 remont dachu II etap
16 935,39 pln 10 276,39 pln
3 2004 wykonanie izolacji budynku
6 458,52 pln 3 919,02 pln
4 2005 wymiana okien na klatce schodowej
3 378,09 pln 1 328,61 pln
5 2005 remont klatki schodowej
7 992,90 pln 3 142,80 pln
6 2005 wymiana drzwi zewnętrznych
2 782,00 pln 1 093,88 pln
7 2014 prace termomodernizacyjne
162 692,28 pln 20 206,38 pln
8 2015 remont instalacji gazowej-awaria
836,78 pln 117,48 pln
9 2015 prace termomodernizacyjne
6 182,21 pln 867,98 pln
10 2016 przemurowanie komina nad lokalem 13
4 334,89 pln 608,61 pln
11 2016 uszczelnienie dachu
580,00 pln 81,43 pln
12 2019 udrożnienie kanalizacji
432,00 pln 51,61 pln
13 2019 - 2020 rozbudowa wiaty śmietnikowej + ogrodzenie1 etap
5 962,88 pln 712,41 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij