Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Lisia Grobla 1

Kod wspólnoty: 83750
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 5.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 94.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 19
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 20
razem użytkowych: 0
ogółem: 20
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 69.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 1147.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 1216.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 1216.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 remont instalacji c.o. w piwnicy
8 460,97 pln 1 068,62 pln
2 2003 remont piwnicy
4 884,60 pln 616,92 pln
3 2004 montaż zaworów grzejnikowych
5 905,19 pln 745,83 pln
4 2005 remont ganku wejsciowego + schody zewnetrzne
7 572,90 pln 956,46 pln
5 2005 wymiana drzwi zewnetrznych
3 500,00 pln 442,05 pln
6 2005 montaż domofonu
2 460,23 pln 310,73 pln
7 2007 remont stopni i postopni
8 497,92 pln 1 073,29 pln
8 2007 wymiana drzwi od podwórka
1 699,99 pln 214,71 pln
9 2007 wymiana okien na klatce schodowej
6 634,00 pln 837,87 pln
10 2008 remont instalacji elektrycznej
3 523,73 pln 445,05 pln
11 2008 malowanie klatki schodowej
29 000,00 pln 3 662,70 pln
12 2010 izolacja pionowa i pozioma, wymiana okienek piwnicznych od ulicy, ułożenie chodnika
39 848,45 pln 5 032,86 pln
13 2011 remont śmietnika
1 408,09 pln 177,84 pln
14 2012 izolacja pionowa i pozioma, wymiana okienek piwnicznych od podwórza
19 695,46 pln 2 487,54 pln
15 2015 docieplenie budynku od zaplecza
53 987,71 pln 8 125,15 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij