Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Lisia Grobla 2,3

Kod wspólnoty: 83736
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 2
Procentowy udział gminy we współwłasności: 16.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 83.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 15
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 18
razem użytkowych: 0
ogółem: 18
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 159.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 816.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 975.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 975.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2001 remont dachu (kl. 3)
46 037,91 pln 12 858,39 pln
2 2001 izolacja pozioma (kl. 3)
6 034,80 pln 1 685,52 pln
3 2001 antena zbiorcza (kl. 3)
3 689,12 pln 1 030,37 pln
4 2002 izolacaj pozioma (kl. 2)
11 356,04 pln 3 171,74 pln
5 2003 malowanie klatki schodowej (kl. 2)
7 490,00 pln 2 091,96 pln
6 2004 malowanie klatki schodowej (kl. 3)
9 831,50 pln 2 745,94 pln
7 2004 montaż domofonu
1 403,31 pln 391,94 pln
8 2005 projekt na docieplenie szczytu (kl. 3)
2 500,00 pln 698,25 pln
9 2006 szpałdowanie i tynkowanie belek stropowych w piwnicach (kl. 3)
6 700,38 pln 1 871,42 pln
10 2006 docieplenie ściany szczytowej (kl. 3)
22 640,00 pln 6 323,35 pln
11 2006 szpałdowanie i tynkowanie belek stropowych w piwnicach oraz ułożenie terrakoty w korytarzu (kl. 2)
10 224,86 pln 2 855,80 pln
12 2008 wymiana okien na klatce schodowej
3 852,00 pln 1 075,86 pln
13 2009 zamontowanie ław kominiarskich, tynk na kominach
10 468,01 pln 2 923,72 pln
14 2011 remont śmietnika
1 259,87 pln 351,88 pln
15 2012 wymiana drzwi
10 152,00 pln 2 835,45 pln
16 2012 wykonanie audytu energetycznego
2 706,00 pln 755,79 pln
17 2012 wymiana podłogi na strychu (kl. 3)
3 000,00 pln 837,90 pln
18 2012 remont kominów i obróbek blacharskich
13 996,32 pln 3 909,17 pln
19 2012 remont stropu w lokalu nr 4
12 819,47 pln 3 580,48 pln
20 2015 wykonanie izolacji, wymiana stolarki okiennej
50 735,75 pln 14 713,37 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij