Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Marynarki Polskiej 134

Kod wspólnoty: 83749
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 6.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 93.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 41
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 44
razem użytkowych: 0
ogółem: 44
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 123.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 1805.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 1928.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 1928.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 remont dachu
11 380,59 pln 1 352,01 pln
2 2003 remont dźwigu
19 809,73 pln 2 353,40 pln
3 2003 wymiana zaworów podpionowych na z.w. i c.w.
2 880,18 pln 342,17 pln
4 2003 remont dachu
7 343,82 pln 872,45 pln
5 2003 łatki na elewacji
13 100,00 pln 1 556,28 pln
6 2004 wymiana sterowania dźwigu osobowego
26 472,67 pln 3 144,95 pln
7 2004 wymiana okien na klatce schodowej
15 299,20 pln 1 817,54 pln
8 2004 remont dachu nad wejściem
2 449,65 pln 291,02 pln
9 2005 wymiana i montaż rur spustowych
4 500,00 pln 534,60 pln
10 2005 remont pomieszczenia (prawa strona)
10 295,58 pln 1 223,11 pln
11 2007 łatki na elewacji
3 550,00 pln 421,74 pln
12 2009 termomodernizacja
334 218,75 pln 39 705,19 pln
13 2009 roboty dodatkowe przy termomodernizacji
17 741,95 pln 2 107,74 pln
14 2009 montaż głowic termostatycznych
6 565,25 pln 779,95 pln
15 2010 remont dźwigu
8 734,01 pln 1 037,60 pln
16 2011 wymiana WLZ
72 168,00 pln 8 573,56 pln
17 2012 malowanie klatki schodowej
38 000,00 pln 4 514,40 pln
18 2015 malowanie, remont schodów do piwnicy i zsypu
14 196,40 pln 3 833,03 pln
19 2016 remont dachu
83 000,00 pln 20 750,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij