Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Okrąg 1/3

Kod wspólnoty: 83709
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 19.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 80.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 2
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 7
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 9
razem użytkowych: 0
ogółem: 9
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 75.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 319.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 394.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 394.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2001 remont dachu
18 596,62 pln 3 551,95 pln
2 2004 wymiana drzwi zewnetrznych do klatki schodowej
3 079,00 pln 588,09 pln
3 2004 izolacaja pionowa i pozioma
19 215,30 pln 3 670,12 pln
4 2005 roboty kominiarskie
273,02 pln 52,15 pln
5 2005 wymiana okien na klatce schodowej i strychu
3 916,20 pln 747,99 pln
6 2008 wymiana drzwi do piwnicy i do budynku od str. podwórka
2 291,12 pln 437,60 pln
7 2010 docieplenie scian budynku
52 700,00 pln 10 065,70 pln
8 2011 malowanie klatki schodowej
9 700,00 pln 1 852,70 pln
9 2011 remont śmietnika
1 353,96 pln 258,61 pln
10 2012 docieplenie stropu piwnicznego
13 200,52 pln 2 521,30 pln
11 2013 ułożenie terrakoty schody wewnetrzne i zewnetrzne
13 800,00 pln 2 635,80 pln
12 2016 docieplenie dachu
44 825,87 pln 10 309,95 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij