Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Okrąg 14/16

Kod wspólnoty: 83743
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 9.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 90.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 5
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 6
razem użytkowych: 0
ogółem: 6
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 34.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 317.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 351.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 351.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2001 remont dachu
8 666,05 pln 844,07 pln
2 2004 wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej
3 079,00 pln 299,89 pln
3 2004 wymiana WLZ
6 353,90 pln 618,87 pln
4 2005 montaż wkładów kwasoodpornych do przewodów spalinowych + przełączenia wentylacji
1 932,08 pln 188,18 pln
5 2006 izolacja pionowa i pozioma
6 774,87 pln 659,87 pln
6 2008 wymiana okien piwnicznych + kraty na drzwi
3 773,87 pln 367,57 pln
7 2008 wymiana drzwi do piwnicy i do budynku od str. podwórka
2 061,28 pln 200,77 pln
8 2008 wymiana okien na klatce schodowej i strychu
3 329,67 pln 324,31 pln
9 2011 remont śmietnika
1 488,69 pln 145,00 pln
10 2012 malowanie klatki schodowej i docieplenie stropu piwnicznego
24 979,27 pln 2 432,98 pln
11 2016 docieplenie i izolacja budynku
54 600,00 pln 12 558,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij