Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Okrąg 21/23, 25/27, 29

Kod wspólnoty: 83757
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 15.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 84.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 12
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 15
razem użytkowych: 0
ogółem: 15
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 123.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 666.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 789.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 789.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 remont schodów wejsciowych (kl. 25/27)
10 132,15 pln 1 586,69 pln
2 2002 naparaw schodów (kl. 29)
438,49 pln 68,67 pln
3 2003 remont dachu (kl. 29)
14 607,85 pln 2 287,59 pln
4 2003 remont ganków wejściowych (kl. 21/23)
9 000,00 pln 1 409,40 pln
5 2004 wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej (kl. 21/23)
3 079,00 pln 482,17 pln
6 2005 wymiana okien na klatce schodowej (kl.21/23)
2 837,40 pln 444,34 pln
7 2005 wymiana okien na klatce schodowej (kl. 25/27)
3 742,90 pln 586,14 pln
8 2005 remont dachu papowego (kl. 21/23)
6 877,49 pln 1 077,01 pln
9 2005 remont dachu papowego (kl. 21/23)
6 877,49 pln 1 077,01 pln
10 2006 wymiana drzwi zewnetrznych do klatki schodowej (kl. 29)
2 000,00 pln 313,20 pln
11 2006 wymiana domofonu (kl. 29)
958,83 pln 150,15 pln
12 2006 remont dachu (kl. 25/27)
10 509,11 pln 1 645,73 pln
13 2007 wymiana okien na klatce schodowej (kl. 29)
1 483,02 pln 232,24 pln
14 2007 malowanie klatek schodowych
30 496,95 pln 4 775,82 pln
15 2011 remont śmietnika
1 488,69 pln 233,13 pln
16 2011 docieplenie
160 000,00 pln 20 800,00 pln
17 2011 malowanie klatek schodowych + renowacja drzwi
5 300,00 pln 829,98 pln
18 2012 ułożenie gumolitu na strychach
2 250,00 pln 352,35 pln
19 2015 remont klatki schodowej
21 096,04 pln 2 742,49 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij