Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Okrąg 22/24

Kod wspólnoty: 83745
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 15.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 84.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 5
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 6
razem użytkowych: 0
ogółem: 6
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 57.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 306.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 363.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 363.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2001 wymiana WLZ
6 046,47 pln 949,30 pln
2 2003 remont schodow wejsciowych
8 700,00 pln 1 365,90 pln
3 2004 wymiana drzwi zewnętrznych do klatki schodowej
3 079,00 pln 483,40 pln
4 2004 montaż domofonu
1 065,83 pln 167,34 pln
5 2005 montaż wkładów kawsoodpornych do przewodów spalinowych
3 223,49 pln 506,09 pln
6 2006 wymiana okien na klatce schodowej i strychu
3 096,68 pln 486,18 pln
7 2006 wymiana drzwi od podwórka
951,23 pln 149,34 pln
8 2009 izolacja pionowa i pozioma
17 000,00 pln 2 669,00 pln
9 2010 docieplenie ścian budynku
34 000,00 pln 5 338,00 pln
10 2011 remont śmietnika
1 488,69 pln 233,72 pln
11 2012 malowanie balustrady + wentylacja dla lokalu nr 4
680,00 pln 106,76 pln
12 2012 ułozenie płytek na klatce schodowej, malowanie schodów i wymiana drzwi do piwnicy
4 600,00 pln 722,20 pln
13 2013 remont kominów
5 614,90 pln 881,54 pln
14 2013 remont schodów zewnętrznych
3 650,00 pln 573,05 pln
15 2016 naprawa dachu, wymiana rynny spustowej
16 000,00 pln 5 120,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij