Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Reja 30A

Kod wspólnoty: 83403
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 24.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 75.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 4
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 11
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 15
razem użytkowych: 0
ogółem: 15
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 105.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 323.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 428.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 428.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 remont instalacji gazowej, zawory
197,25 pln 47,34 pln
2 2003 remont instalacji elektrycznej w piwnicach
1 177,00 pln 282,48 pln
3 2004 remont dachu
14 000,00 pln 3 360,00 pln
4 2004 montaż anteny zbiorczej
2 125,00 pln 510,00 pln
5 2005 domofon
1 604,00 pln 384,96 pln
6 2005 wymiana drzwi aluminowych
2 825,87 pln 678,21 pln
7 2005 docieplenie szczytu budynku
4 398,00 pln 1 055,52 pln
8 2006 docieplenie szczytu budynku
5 380,00 pln 1 291,20 pln
9 2006 montaż zaworów i odpowietrzenie
3 177,18 pln 762,52 pln
10 2006 montaż głowic, zaworów CO
901,45 pln 216,35 pln
11 2007 wymiana okien na klatce schodowej
3 066,67 pln 736,00 pln
12 2008 wymiana okien w piwnicach + podmurówki
2 737,60 pln 657,02 pln
13 2008 wymiana okien
239,12 pln 57,39 pln
14 2011 docieplenie budynku
39 817,65 pln 9 556,24 pln
15 2013 remont balkonów
41 759,04 pln 10 022,17 pln
16 2015 remont piwnicy, schody, malowanie
5 784,00 pln 1 388,16 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij