Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Robotnicza 20

Kod wspólnoty: 83716
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 36.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 63.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 5
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 9
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 14
razem użytkowych: 0
ogółem: 14
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 210.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 373.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 583.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 583.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2001 remont instalacji wentylacjnej
806,72 pln 341,57 pln
2 2002 remont dachu
2 362,47 pln 1 000,27 pln
3 2002 remont instalacji gazowej
5 999,33 pln 2 540,12 pln
4 2005 częściowy remont dachu ceramicznego
28 635,78 pln 12 124,39 pln
5 2009 wymiana drzwi do klatki schodowej
2 500,00 pln 1 058,50 pln
6 2009 izolacaj pionowa i pozioma
24 960,23 pln 10 568,16 pln
7 2012 wymiana okien na klatce schodowej
4 600,00 pln 1 947,64 pln
8 2012 izolacja pionowa i pozioma (sciana szczytowa) + chodnik od frontu
17 933,56 pln 7 593,07 pln
9 2015 remont komina, projekt
9 712,39 pln 3 982,08 pln
10 2016 dociplenie ściany szczytowej + nazdór
55 039,49 pln 22 566,19 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij