Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Twarda 1ABC

Kod wspólnoty: 83751
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 22.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 77.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 14
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 17
razem użytkowych: 0
ogółem: 17
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 178.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 612.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 790.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 790.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2002 wymiana WLZ (kl. 1C)
5 062,97 pln 1 429,78 pln
2 2003 montaż domofonu
3 675,84 pln 1 032,97 pln
3 2003 malowanie klatki schodowej i wymiana okien (kl. 1C)
10 017,34 pln 2 828,90 pln
4 2003 wymiana WLZ (kl. 1A)
6 099,00 pln 1 722,36 pln
5 2004 wymiana WLZ (kl. 1B)
6 099,00 pln 1 722,36 pln
6 2004 wymiana okien na klatce schodowej i drzwi (kl. 1B)
6 801,98 pln 1 920,88 pln
7 2004 malowanie klatki schodowej (kl. 1B)
8 567,52 pln 2 419,47 pln
8 2005 wymiana okien na klatce schodowej i drzwi (kl. 1A)
5 952,41 pln 1 680,96 pln
9 2005 malowanie klatki schodowej + remont schodów wewnętrznych
10 182,71 pln 2 875,60 pln
10 2008 remont dachu
152 596,64 pln 43 093,29 pln
11 2009 remont kapitalny dachu
152 596,64 pln 110 434,19 pln
12 2011 wymiana pionu wod.-kan. (kl. 1B)
1 642,71 pln 463,90 pln
13 2012 izolacja pionowa i pozioma
49 087,45 pln 13 862,30 pln
14 2015 remont dachu
94 082,79 pln 24 743,78 pln
15 2016 docieplenie budynku
116 565,00 pln 30 656,60 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij