Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Twarda 4A-D

Kod wspólnoty: 83700
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 16.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 83.00%

Zarządca:
WABO

Stan na dzień: 2021-09-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 4
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 20
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 24
razem użytkowych: 0
ogółem: 24
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 174.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 865.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 1039.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 1039.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 wymiana WLZ (kl. 4A i D)
10 700,00 pln 5 827,22 pln
2 2003 malowanie klatek schodowych (kl. 4A i D)
26 945,30 pln 14 674,41 pln
3 2003 montaż domofonu (kl. 4A)
1 225,28 pln 667,29 pln
4 2003 montaż domofonu (kl. 4D)
1 176,06 pln 640,48 pln
5 2003 wymiana WLZ (kl. 4B-C)
10 700,00 pln 5 827,22 pln
6 2004 wymiana okien na klatkach schodowych (kl. 4B-C)
6 986,91 pln 3 805,07 pln
7 2004 wymiana drzwi wejsciowych (kl. 4B-C)
5 943,85 pln 3 237,02 pln
8 2004 malowanie klatek schodowych (kl. 4B-C)
10 500,00 pln 5 718,30 pln
9 2004 montaż domofonu (kl. 4C)
1 478,23 pln 805,04 pln
10 2005 remont dachu ceramicznego (kl. 4B-D)
32 572,19 pln 17 738,81 pln
11 2006 remont dachu ceramicznego (kl. 4B, D)
47 433,87 pln 25 832,49 pln
12 2008 remont dachu ceramicznego (kl. 4C)
46 202,66 pln 25 161,97 pln
13 2009 remont mansardy (okna przód klatki schodowej +szczyt budynku) (kl. 4B)
25 765,60 pln 14 031,95 pln
14 2009 zabezpieczenie dachu po pożarze
9 390,88 pln 5 114,27 pln
15 2010 wymiana drzwi do klatki schodowej
2 776,65 pln 1 512,16 pln
16 2010 wykonanie mansardy + koperty (kl. 4A)
24 174,32 pln 13 165,33 pln
17 2012 izolacja pionowa i pozioma + roboty dodatkowe w piwnicy
68 343,54 pln 37 219,89 pln
18 2014 remont mansard (kl. 4A-D)
77 884,00 pln 19 634,56 pln
19 2015 wymiana drzwi (kl. 4A)
1 150,00 pln 241,50 pln
20 2016 montaż domofonów (kl. B, D)
3 700,00 pln 777,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij