Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Warneńska 4

Kod wspólnoty: 63774
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 16.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 83.00%

Zarządca:
M-3 ZN - K. Kiełbicka

Stan na dzień: 2020-03-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 13
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 59
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 72
razem użytkowych: 0
ogółem: 72
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 775.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 3816.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 4591.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 4591.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2006 docieplenie budynku
522 524,54 pln 354 637,41 pln
2 2012 wymiana drzwi
5 324,72 pln 1 757,16 pln
3 2012 wykonanie monitoringu
7 958,10 pln 2 626,17 pln
4 2012 malowanie klatek schodowych
32 400,00 pln 10 692,00 pln
5 2012 malowanie i kafelkowanie
41 400,00 pln 13 662,00 pln
6 2013 demontaż i wywóz rur zsypowych
12 500,00 pln 4 125,00 pln
7 2014 wymiana poziomów i pionów instalacji wodociągowej
125 000,00 pln 27 500,00 pln
8 2014 demontaż i wywóz rur zsypowych
12 500,00 pln 2 750,00 pln
9 2016 dostawa i montaż wentylatorów dachowych, wkładów tłumiących, kwasoodpornych deflektorów, wywiewek oraz demontaż deflektorów
14 571,36 pln 2 681,13 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij