Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Zagórna 16

Kod wspólnoty: 52045
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 12.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 87.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 2
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 7
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 9
razem użytkowych: 0
ogółem: 9
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 47.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 343.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 390.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 390.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2006 remont dachu
35 500,00 pln 4 359,40 pln
2 2013 docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych budynku, wymiana pionu kanalizacyjnego, klamrowanie ścian zewnętrznych
35 000,00 pln 4 298,00 pln
3 2014 wykonanie izloacji budynku, wymiana pionu wod-kan
16 447,82 pln 1 906,30 pln
4 2015 wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej, malowanie klatki schodowej, docieplenie budynku
128 500,00 pln 14 893,15 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij