Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Żuławska 1A

Kod wspólnoty: 43131
UO: 4
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 19.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 80.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 3
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 12
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 15
razem użytkowych: 0
ogółem: 15
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 115.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 489.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 604.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 604.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej, wymiana domofonu
3 000,00 pln 2 040,00 pln
2 2005 remont dachu
14 804,00 pln 9 178,48 pln
3 2007 remont wejścia do klatki schodowej
1 500,00 pln 750,00 pln
4 2009 wykonanie oświetlenia nad klatką schodową
2 100,00 pln 630,00 pln
5 2010 montaż regulacyjnych zaworów podpionowych oraz uzupełnienie izolacji termicznej przewodów instalacji co i cw, docieplenie budynku, wymiana drzwi wejściowych, montaż termostatycznych zaworów przygrzejnikowych, wymiana wodomierzy
71 810,00 pln 21 543,00 pln
6 2011 modernizacja instalacji co, montaż ciepłomierza
19 900,00 pln 4 577,00 pln
7 2013 wymiana drzwi wejściowych, remont klatki schodowej
22 350,00 pln 6 705,00 pln
8 2014 wymiana pionów wod-kan
38 400,00 pln 11 520,00 pln
9 2015 wykonanie wiaty śmietnikowej
1 591,17 pln 365,96 pln
10 2016 remont dachu, naprawa szczytu elewacji, wymiana wodomierzy
22 118,18 pln 5 087,18 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij