Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Żuławska 2ABC

Kod wspólnoty: 43132
UO: 4
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 18.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 81.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 10
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 35
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 45
razem użytkowych: 0
ogółem: 45
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 338.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 1510.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 1848.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 1848.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2004 remont instalacji co i cw, zimnej wody
23 959,72 pln 15 334,22 pln
2 2006 remont dachu
36 000,00 pln 20 160,00 pln
3 2010 docieplenie budynku, montaż zaworów podpioniowych oraz uzupełnienie izolacji termicznej przewodów przewodów instalacji cw
271 589,00 pln 138 510,39 pln
4 2012 wymiana wodomierzy
5 850,00 pln 2 691,00 pln
5 2013 remont klatki schodowej
19 703,55 pln 4 531,81 pln
6 2015 malowanie klatek schodowych, budowa altany śmietnikowej
25 402,16 pln 8 382,71 pln
7 2016 uszczelnienie pokrycia dachowego, remont klatek schodowych
61 381,82 pln 20 256,00 pln
8 2018 wymiana rynien
10 500,00 pln 3 675,00 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij