Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Żuławska 4

Kod wspólnoty: 43134
UO: 4
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 9.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 90.00%

Zarządca:
NASZA WSPÓLNOTA

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 6
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 54
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 60
razem użytkowych: 0
ogółem: 60
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 236.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 2221.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 2457.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 2457.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2004 uszczelnienie instalacji gazowej z wymianą podejść pod gazomierze, wymiana opierzeń blacharskich wraz z rynnami
28 429,51 pln 14 214,75 pln
2 2006 remont dachu
25 500,00 pln 8 160,00 pln
3 2008 izolacja rur wod-kan w piwnicy
8 040,00 pln 1 688,40 pln
4 2009 termomodernizacja budynku, montaż zaworów termostatycznych, montaż regulatorów przepływu, modernizacja instalacji co i cw
313 230,00 pln 59 513,70 pln
5 2011 montaż ciepłomierza w węźle co
3 930,00 pln 39,30 pln
6 2012 remont klatek schodowych A i D
34 369,62 pln 2 405,87 pln
7 2013 wymiana wodomierzy
7 000,00 pln 140,00 pln
8 2014 wymiana pionów wod-kan
7 378,35 pln 73,78 pln
9 2015 modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy, oświetlenie terenu zewnętrznego, wymiana oświetlenia na klatce schodowej
9 893,75 pln 30,90 pln
10 2016 wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach
5 232,00 pln 52,32 pln
11 2018 częściowy remont dachu, wymiana pionu wod-kan
40 706,94 pln 407,07 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij