Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Zwycięstwa 57

Kod wspólnoty: 80036
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 48.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 51.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 0
gminnych użytkowych: 2
wykupionych mieszkalnych: 1
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 1
razem użytkowych: 2
ogółem: 3
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 0.00m2
gminnych użytkowych: 119.00m2
wykupionych mieszkalnych: 125.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 125.00m2
razem użytkowych: 119.00m2
ogółem: 244.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2008 wymiana skrzynek pocztowych
161,04 pln 78,41 pln
2 2008 remont poziomu instalacji gazowej
1 418,40 pln 690,62 pln
3 2009 izolacja budynku
30 000,00 pln 16 200,00 pln
4 2010 wymiana przyłącza kanalizacyjnego
1 979,50 pln 969,96 pln
5 2011 wykonanie daszka nad wejściem
1 859,47 pln 911,14 pln
6 2011 usługa budowlana
2 150,00 pln 1 118,00 pln
7 2011 wymiana pionu kan.
1 512,00 pln 816,48 pln
8 2011 prace elektryczne
2 300,00 pln 1 242,00 pln
9 2011 wykonanie kosztorysu inwestorskiego (remont dachu)
1 230,00 pln 664,20 pln
10 2012 remont dachu
84 606,68 pln 45 687,61 pln
11 2016 remont ogrodzenia
22 605,52 pln 12 206,98 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij