Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Zygmunta Augusta 1

Kod wspólnoty: 72832
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 11.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 88.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 5
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 6
razem użytkowych: 0
ogółem: 6
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 29.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 226.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 255.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 255.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2004 naprawa dachu
1 056,55 pln 359,22 pln
2 2005 wstawienie wodomierza równoległego
450,12 pln 153,04 pln
3 2005 wykonanie izolacji pionowej
17 906,00 pln 6 088,04 pln
4 2005 wymiana rynien
2 024,28 pln 688,04 pln
5 2006 wymiana drzwi
2 500,00 pln 850,00 pln
6 2007 wstawienie okienka dachowego
660,98 pln 224,78 pln
7 2007 wykonanie daszku nad schodami
1 337,50 pln 454,75 pln
8 2008 przeczyszczenie poziomu kanalizacyjnego z oczyszczeniem pralni
1 300,29 pln 442,09 pln
9 2012 uszczelnienie instalacji gazowej
1 207,85 pln 277,80 pln
10 2012 roboty dekarskie
70 750,49 pln 16 272,61 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij