Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Zygmunta Augusta 12

Kod wspólnoty: 72843
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 1
Procentowy udział gminy we współwłasności: 22.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 77.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 3
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 4
razem użytkowych: 0
ogółem: 4
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 41.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 143.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 184.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 184.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2005 wstawienie wodomierza równoległego
1 070,10 pln 449,44 pln
2 2005 wymiana okna
643,07 pln 270,08 pln
3 2005 wykonanie docieplenia elewacji
30 414,97 pln 12 774,28 pln
4 2006 wstawienie wodomierza ogrodowego z rozprowadzeniem instalacji
998,78 pln 419,48 pln
5 2008 remont klatki schodowej
5 300,00 pln 2 226,00 pln
6 2011 wymiana okienek piwnicznych
2 592,00 pln 544,32 pln
7 2012 ułożenie kostki klinierowej ( dojście do budynku) oraz ułożenie opaski z płyt chodnikowych
4 031,19 pln 846,54 pln
8 2014 naprawa dachu i rynien
1 054,87 pln 221,52 pln
9 2014 wymiana pionu kanalizacyjnego oraz zaworów
1 704,31 pln 357,90 pln
10 2017 wykonanie altany śmietnikowej
1 624,01 pln 341,04 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij