Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Zygmunta Augusta 9, 11

Kod wspólnoty: 72840
UO: 2
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 2
Procentowy udział gminy we współwłasności: 7.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 92.00%

Zarządca:
EUROFORMAT

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 1
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 8
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 9
razem użytkowych: 0
ogółem: 9
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 29.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 344.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 373.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 373.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2003 wymiana poziomu wodnego
495,64 pln 295,12 pln
2 2003 usunięcie nieszczelności instalacji gazowej
1 928,37 pln 1 147,76 pln
3 2003 wymiana drzwi zewnętrznych
2 407,50 pln 1 432,94 pln
4 2004 remont klatek schodowych
6 534,25 pln 3 889,18 pln
5 2004 wymiana okien szt.2
1 439,00 pln 856,49 pln
6 2005 wymiana drzwi - klatka 9
2 400,00 pln 1 488,00 pln
7 2005 czyszczenie rynien
392,71 pln 243,48 pln
8 2006 przemurowanie kominów
4 053,70 pln 2 513,28 pln
9 2008 wymiana poziomów wody
4 458,81 pln 1 025,52 pln
10 2009 wymiana okien
2 285,52 pln 525,66 pln
11 2009 wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego
6 465,37 pln 1 487,03 pln
12 2010 wymiana okienek dachowych + wykonanie odpływu wody
1 300,39 pln 299,08 pln
13 2011 montaż poręczy na klatce schodowej
541,00 pln 124,43 pln
14 2014 montaż domofonu
2 300,00 pln 529,00 pln
15 2014 roboty dekarskie
494,64 pln 113,76 pln
16 2016 ułożenie kostki betonowej
1 116,91 pln 126,54 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij