Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Żywiecka 5BC

Kod wspólnoty: 635
UO: 3
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 2
Procentowy udział gminy we współwłasności: 7.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 92.00%

Zarządca:
GESTIA - GDAŃSK

Stan na dzień: 2020-06-30

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 4
gminnych użytkowych: 2
wykupionych mieszkalnych: 62
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 66
razem użytkowych: 2
ogółem: 68
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 166.00m2
gminnych użytkowych: 100.00m2
wykupionych mieszkalnych: 3214.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 3380.00m2
razem użytkowych: 100.00m2
ogółem: 3480.00m2
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2004 remont klatki schodowej
59 614,57 pln 33 980,30 pln
2 2004 remont pokryć dachowych
4 504,94 pln 2 567,81 pln
3 2004 montaż instalacji monitoringowej
6 675,80 pln 3 805,20 pln
4 2013 ułozenie chodnika, pielęgnacja zieleni
7 000,00 pln 1 092,70 pln
5 2013 wymiana slusarki stalowej
3 168,72 pln 494,63 pln
6 2013 prace zwiazane z zamknięciem zsypu
2 029,00 pln 316,72 pln
7 2015 zakup mebli ogrodowych i materialów do pracy przy siedlisku
2 000,54 pln 294,07 pln
8 2015 pielęgnacja zieleni-wycięcie i nasadzenie nowych drzew
12 475,15 pln 1 833,84 pln
9 2015 wykonanie wjazdu
4 000,00 pln 588,00 pln
10 2015 wykonanie miejsc postojowych z ekokraty
27 200,00 pln 3 998,40 pln
11 2016 remont pokryć dachowych
26 462,00 pln 1 796,76 pln
12 2016 wymiana rur wentylacyjnych na dachu
972,00 pln 65,99 pln
13 2016 wykonanie oświetlenia zewnętrznego
2 460,00 pln 167,03 pln
14 2016 modernizacja instalacji domofonowej
4 136,00 pln 280,83 pln
15 2016 wykonanie i montaż dwóch balustrad
1 200,00 pln 81,48 pln
16 2016 nasadzenie drzewek
1 458,00 pln 98,99 pln
17 2017 pokrycie dachu papą nad windą, obróbki blacharskie
5 607,17 pln 824,25 pln
18 2017 wymiana drzwi metalowych
4 036,67 pln 593,39 pln
19 2017 wykonanie okładzin z gresu na klatce schodowej
9 105,16 pln 1 338,45 pln
20 2017 wymiana dźwigów osobowych
147 245,63 pln 21 645,10 pln
21 2017 instalacja kamer w kabinach dźwigów
4 519,02 pln 664,29 pln
22 2017 remont korytarzy przy windach
13 200,00 pln 1 940,40 pln
23 2017 usunięcie awarii instalacji wodnej
378,00 pln 55,56 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij