Gdańskie Nieruchomości

Facebook

Nasze realizacje

Realizacja remontu budynku przy ulicy Trakt Świętego Wojciecha 58
Realizacja remontu budynku przy ulicy Trakt Świętego Wojciecha 58
Realizacje 2020: Trakt Św. Wojciecha 58
Realizacja remontu budynku przy ulicy Na Zaspę 34C
Realizacja remontu budynku przy ulicy Na Zaspę 34C
Realizacja: Na Zaspę 34C
Realizacja remontu budynku przy ulicy Na Zaspę 34D
Realizacja remontu budynku przy ulicy Na Zaspę 34D
Realizacja: Na Zaspę 34D
Realizacja remontu budynku przy ulicy Plac Wałowy 5A
Realizacja remontu budynku przy ulicy Plac Wałowy 5A
Realizacja: Plac Wałowy 5A
Realizacja remontu budynku przy ulicy Woloności 17
Realizacja remontu budynku przy ulicy Wolności 17
Realizacja: Wolności 17

administracja

2000

budynków

prawie

16000

lokali mieszkalnych

najem

1300

lokali użytkowych

udział w

3300

Wspólnotach Mieszkaniowych

Cel

Obok zadań związanych z administracją, realizujemy wiele innych działań mających na celu wspieranie mieszkańców:
- programy aktywizujące działalność gospodarczą,
- programy społeczne.

Inicjujemy również działania obywatelskie ukierunkowane na dbałość o środowisko mieszkaniowe, poprzez programy ,,Wspólne podwórko’’ oraz ,,Zagospodarowanie podwórek Głównego Miasta’’.

Staramy się działać nowocześnie i być przyjaznym partnerem, doradzamy i pomagamy w sprawach proceduralnych naszym obecnym i potencjalnym klientom.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij