Gdańskie Nieruchomości

Spis telefonów

Dział Utrzymania Technicznego i Porządku - ul. Wronki 7
ul. Wronki 7 ,
80-808 Gdańsk - Chełm
pokój
dział
stanowisko
numery telefonów
pok. 1
TP
Kierownik
Artur Ćwik
TP
Pracownik gospodarczy
Piotr Dembek
pok. 2
TP
Referent ds. magazynowych
Sławomir Hetman
58 345 82 33 , 58 345 82 34 ,
TP
Inspektor ds. magazynowych
Maciej Reszczyński
58 345 82 33 , 58 345 82 34 ,
TP
Inspektor ds. magazynowych
Piotr Szczegielniak
58 345 82 33 , 58 345 82 34 ,
pok. 3
TP
Referent ds. obsługi zasobu
Patryk Grams
58 345 82 35 ,
pok. 4
TP
Starszy specjalista ds. utrzymania technicznego i porządku
Monika Krokoszyńska-Kamoń
58 343 04 82 , 58 343 11 68 ,
TP
Specjalista
Violetta Wróbel
58 343 04 82 , 58 343 11 68 ,
pok. 5
TP
Pomoc administracyjna
Jan Golsztajn
58 343 04 81 , 58 343 19 54 , 58 343 17 44 ,
TP
Specjalista ds. rozliczeń
Leszek Gottmann
58 343 04 81 , 58 343 19 54 , 58 343 17 44 ,
TP
Referent ds. obsługi zasobu
Anna Kierepka
58 343 04 81 , 58 343 19 54 , 58 343 17 44 ,
TP
Zastępca Kierownika
Cezary Smuga
58 343 04 81 , 58 343 19 54 , 58 343 17 44 ,
legenda:
58 524 xx xx - telefon
58 524 xx xx - telefon + fax
58 524 xx xx - tylko fax
  693 xxx xxx - telefon komórkowy
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij