Gdańskie Nieruchomości

Wiadomości

Ruszyła kolejna edycja programu - „Publiczna oferta najmu w zamian za wykonanie remontu 2023 r.”

W najnowszej odsłonie miejskiego programu, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gdańskich rodzin, miasto przekazuje 20 lokali do wyremontowania na własny koszt i we własnym zakresie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach zaproszenie od Wydziału Gospodarki Komunalnej i szczegółowe informacje o tym, jak skorzystać z programu otrzymały rodziny, które nie znalazły się na tegorocznej liście komunalnej, a które spełniają warunki do otrzymania lokalu gminnego. Do udziału w programie zaproszono 300 gdańskich rodzin.

 

Mieszkańcy, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w programie, będą mogli wybierać spośród takich lokalizacji jak: Śródmieście, Wrzeszcz, Przymorze, Chełm, Orunia czy Rudniki. A pod względem wielkości gospodarstwa domowego, najem lokalu do remontu będą mogli rozważyć również pod względem powierzchni, które zaczynają się od 20 m², a kończą na 60 m².

 

Od 2 listopada na stronie Gdańskich Nieruchomości dostępna jest interaktywna lista lokali, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami o mieszkaniach. Znajdą tam informacje o metrażu, usytuowaniu oraz lokalizacji mieszkania. Na stronie zapoznać się można również z poglądowym rzutem lokalu oraz informacjami o wymaganym zakresie remontu.  

 

Z chwilą dokonania wyboru, następnym krokiem jest obejrzenia mieszkań i zdecydowania o przyjęciu jednego z nich, w zamian za wykonanie remontu we własnym zakresie. Mieszkańcy, którzy zdecydują się na samodzielny remont lokalu, mają możliwość zwolnienia z czynszu na czas realizacji prac, nawet przez 24 miesiące.

 

Ostateczne wyniki tegorocznej Publicznej Oferty Najmu Lokali poznamy 15 grudnia 2023r. 

Ogłoszone zostaną na stronie https://lokaldoremontu.nieruchomoscigda.pl/  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij