Gdańskie Nieruchomości

Archiwum wiadomości

WYNIK NABORU

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone do pracy na stanowisko St. referenta ds. płac

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko - Administratora

Komunikat

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych zwraca się z prośbą do najemców lokali i budynków o informowanie naszych służb o zagrożeniach zdrowia, życia i mienia wynikających z okresu zimowego tj. zalegania śniegu, lodu i zwisających sopli jak również zagrożeń pożarowych i gazowych.

Dar serca

Sz. P. Krzysztof Bąk
Dyrektor
Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Plebiscytowa 59
40 – 041 Katowice


OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracyjnego

WYNIK NABORU

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy
Ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu na stanowisko Referenta ds. wspólnot

PRACA

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Administratora

WYNIK NABORU

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Techniczno-Eksploatacyjnych została wybrana:

PRACA

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74

Ogłasza nabór na stanowisko St. referenta ds. płac w Dziale Kadr Płac i Szkolenia

WYNIK NABORU

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy
Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko St. referenta ds. kosztów została wybrana:

WYNIK NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko - St. referenta ds. windykacji

OFERTA PRACY

DYREKTOR GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
w Gdańsku ul. Partyzantów 74
Ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. wspólnot

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy

Ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko - Inspektora nadzoru

Lista kandydatów

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – Zakład Budżetowy

Ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko - St.Referent ds. kosztów

CERTYFIKAT jakości …!!!

W dniu 07 grudnia 2005r. Pan Jacek Łapiński Dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych odebrał przyznany Certyfikat jakości który stanowi:

PRACA

Wynik naboru na stanowisko specjalisty ds. ochrony zabytków

PRACA

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

PRACA

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
Z-cy Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

PRACA

St. referent ds. kosztów

PRACA

Inspektor ds. nadzoru

Zmiany siedzib Działów GZNK

Szanowni Mieszkańcy Gdańska

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuję, że z dniem 18 lipca 2005 r. następują zmiany siedzib:

Kategorie

piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij