Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnota Mieszkaniowa
Angielska Grobla 15,15A

Kod wspólnoty: 20814
UO: 1
Ilość budynków tworzących wspólnotę: 2
Procentowy udział gminy we współwłasności: 10.00%
Procentowy udział indywidualnych właścicieli we współwłasności: 89.00%

Zarządca:
FREGATA

Stan na dzień: 2022-12-31

Ilość lokali
gminnych mieszkalnych: 2
gminnych użytkowych: 0
wykupionych mieszkalnych: 13
wykupionych użytkowych: 0
razem mieszkalnych: 15
razem użytkowych: 0
ogółem: 15
Powierzchnia użytkowa
gminnych mieszkalnych: 87.00m2
gminnych użytkowych: 0.00m2
wykupionych mieszkalnych: 752.00m2
wykupionych użytkowych: 0.00m2
razem mieszkalnych: 839.00m2
razem użytkowych: 0.00m2
ogółem: 839.00m2
;
Remonty części wspólnych z udziałem gminy
l.p. Rok Zakres rzeczowy remontu Koszt ogólny
remontu
Udział Gminy w
koszcie remontu
1 2007 remont dachu wraz z robotami towarzyszacymi
37 500,00 pln 19 301,25 pln
2 2009 wymiana stolarki okiennej w części wspólnej
7 377,00 pln 1 636,21 pln
3 2010 remont balkonów
56 000,00 pln 8 898,40 pln
4 2012 wymiana pionu wod-kan
9 500,00 pln 2 107,10 pln
5 2013 wymiana pionów wod-kan, wymiana drzwi wejściowych
9 324,00 pln 1 481,58 pln
6 2014 wykonanie projektu remontu elewacji
4 217,00 pln 1 955,00 pln
7 2015 wymiana pionów wod-kan
4 276,80 pln 679,58 pln
8 2016 docieplenie ścian budynku, remont klatek
88 480,00 pln 14 059,47 pln
9 2019 remont piwnicy
15 057,27 pln 2 108,01 pln
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij