Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

20 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Baczyńskiego 6E PGZN 737 3
2 Brzozowa 13, 13A, 14, 14A PGZN 70010 2
3 Chrobrego 52 PGZN 71628 2
4 De Gaulle 13 PGZN 60969 2
5 De Gaulle 14 PGZN 60970 2
6 De Gaulle 15 PGZN 60971 2
7 Kochanowskiego 108 PGZN 425 3
8 Krzywoustego 26 PGZN 1332 2
9 Kwietna 11 PGZN 2251 2
10 Lelewela 33 PGZN 71907 2
11 Łagiewniki 56 PGZN 31147 1
12 Marynarki Polskiej 22 PGZN 91787 3
13 Osiedlowa 4A PGZN 51623 1
14 Partyzantów 25 PGZN 61105 2
15 Partyzantów 51C kl B PGZN 61142 2
16 Piastowska 163A PGZN 2408 2
17 Piastowska 54 PGZN 2063 2
18 Podkarpacka 5 PGZN 1034 2
19 Stary Rynek Oliwski 3 PGZN 2107 2
20 Stary Rynek Oliwski 4 PGZN 2108 2
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij