Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA – W LATACH 2017-2020”

Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, należącej do Gminy Miasta Gdańska. Działania mają charakter kompleksowy, a ich zadaniem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów.

W ramach projektu realizowane będą m.in. wykonanie robót dociepleniowych ścian, stropów, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Zlikwidowane zostaną istniejące źródła ciepła. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia szkodliwej emisji gazów cieplarnianych i obniży koszty eksploatacyjne dzięki termomodernizacji zmniejszenie zużycia energii.

Przewidywany termin realizacji 2022-2023 r.

Przewidywany koszt realizacji zadania: 37 848 377,95 zł.

Projekt zostanie zrealizowany dla 26 budynków:

 • Dolna 3
 • Dolna 10a
 • Jaśkowa Dolina 7
 • Łąkowa 13
 • Łąkowa 14
 • Łąkowa 18
 • Łąkowa 20
 • Łąkowa 28
 • Pniewskiego 1
 • Toruńska 25
 • Toruńska 27
 • Ułańska 11
 • Wróbla 13/14
 • Wróbla 15
 • Grunwaldzka 5
 • Gdańska 32
 • Gościnna 17
 • Wilków Morskich 13
 • Wilków Morskich 14
 • Wilków Morskich 15
 • Wilków Morskich 16
 • Wyzwolenia 48
 • Strajku Dokerów 31
 • Pelplińska 3
 • Partyzantów 74
 • Łowicka 11
Modernizacja - mapa
Modernizacja - mapa

Projekt dofinansowano w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10. Energia, działanie 10.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij