Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA GDAŃSKA – W LATACH 2017-2020”

grafika fala

Przedsięwzięcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, należącej do Gminy Miasta Gdańska, ma na celu zwiększenie komfortu zamieszkiwania oraz komfortu cieplnego co w połączeniu z ekologicznym sposobem ogrzewania pozwoli nie tylko ograniczyć wpływ budynków na środowisko, ale także dzięki poprawie efektywności energetycznej nieruchomości, znacząco zmniejszyć koszty użytkowania mieszkań. Działania mają charakter kompleksowy, a w zakresie remontów znajdę się m.in. hydroizolacja, remonty elewacji z pracami sztukatorskimi zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich i wszystkie niezbędne instalacje. Kompleksowy remont obejmować będzie również elementy konstrukcyjne, w tym stropy, dachy i opierzenia. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna z uwzględnieniem pierwotnych podziałów. Remonty obejmą także części wspólne budynków klatki schodowe, piwnice i strychy, a także poszczególne lokale mieszkalne. Projekty opracowane indywidualnie dla każdej nieruchomości uwzględniają m.in. konieczne zmiany w zakresie układu funkcjonalnego pomieszczeń wewnątrz budynków. Tam gdzie to konieczne obejmując wydzielenie łazienek i usamodzielnienie lokali.

grafika koła

Projekt zostanie zrealizowany dla 26 budynków.

Wróbla 13/14

ul Wróbla 13/14

Etap: W trakcie prac remontowych.
Wykonawca prac budowlanych: Arkadiusz Lewicki Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM
Rozpoczęcie prac budowlanych: 05.04.2022 r.
Przewidywane zakończenie prac budowlanych: III kwartał 2023 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Jacek Szczęsny Archi-CAD
Przewidywany koszt inwestycji: 2.473 836,59 zł

Wróbla 15

ul Wróbla 13/14

Etap: W trakcie prac remontowych.
Wykonawca prac budowlanych: Arkadiusz Lewicki Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM
Rozpoczęcie prac budowlanych: 05.04.2022 r.
Przewidywane zakończenie prac budowlanych: III kwartał 2023 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Jacek Szczęsny Archi-CAD
Przewidywany koszt inwestycji: 1.318 015,54 zł

Dolna 3

ul Dolna 3

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Juragi s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 2.397 092,45 zł

Dolna 10a

ul Dolna 10a

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Make architekci Katarzyna Huszcza- Osińska
Przewidywany koszt inwestycji: 3.007 114,45 zł

Łąkowa 13

ul Łąkowa 13

Etap: W trakcie rozstrzygania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac remontowych.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Juragi s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 2.696 583,45 zł

Łąkowa 14

ul Łąkowa 14

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Juragi s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 2.316 328,45 zł

Łąkowa 18

ul Łąkowa 18

Etap: W trakcie prac remontowych.
Wykonawca prac: ZBD Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 11.10.2022 r.
Planowany termin zakończenia prac remontowych: III kw. 2023 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa:  STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Juragi s.c.
Przewidywany koszt inwestycji:  2.672 021,45 zł

Łąkowa 20

ul Łąkowa 20

Etap: W trakcie prac remontowych.
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Ecozet Mirosław Zblewski
Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022 r.
Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ARCHIBART Bartosz Krzyżyński
Przewidywany koszt inwestycji: 6.500 802,52 zł

Łąkowa 28

ul Łąkowa 28

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ARCHIBART Bartosz Krzyżyński
Przewidywany koszt inwestycji: 4.225 521,45 zł

Jaśkowa Dolina 7

ul Jaśkowa Dolina 7

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Jacek Szczęsny ARCHI-CAD
Przewidywany koszt inwestycji: 5.722 016,45 zł

Pniewskiego 1

ul Pniewskiego 1

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Jacek Szczęsny ARCHI-CAD
Przewidywany koszt inwestycji: 4.984 526,45 zł

Toruńska 25

ul Toruńska 25

Etap: W trakcie prac remontowych
Wykonawca prac budowlanych: Przedsiębiorstwo Ecozet Mirosław Zblewski
Rozpoczęcie prac budowlanych: 05.09.2022 r.
Przewidywane zakończenie prac budowlanych: II kwartał 2023 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: PRECYZJA Paweł Jabłonowski
Przewidywany koszt inwestycji: 3.746 676,55 zł

Toruńska 27

ul Toruńska 27

Etap: W trakcie prac remontowych
Wykonawca prac budowlanych: Przedsiębiorstwo Ecozet Mirosław Zblewski
Rozpoczęcie prac budowlanych: 05.09.2022 r.
Przewidywane zakończenie prac budowlanych: II kwartał 2023 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: PRECYZJA Paweł Jabłonowski
Przewidywany koszt inwestycji: 3.518 166,39 zł

Ułańska 11

ul Ułańska 11

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Make architekci Katarzyna Huszcza- Osińska
Przewidywany koszt inwestycji: 4.527 525,45 zł

Grunwaldzka 5

ul Grunwaldzka 5

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ENEPROJEKT Adam Dziamski
Przewidywany koszt inwestycji: 1.577.816,45 zł

Gdańska 32

ul Gdańska 32

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Juragi s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 2.046 081,45 zł

Gościnna 17

ul Gościnna 17

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: ARCHIBART Bartosz Krzyżyński
Przewidywany koszt inwestycji: 4.816 641,74 zł

Strajku Dokerów 31

ul Strajku Dokerów 31

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Studio Budownictwa Ekologicznego Jacek Kawczyński
Przewidywany koszt inwestycji: 187 496,45 zł

Wilków Morskich 13, 14, 15, 16

ul Wilków Morskich 13 ul Wilków Morskich 14 ul Wilków Morskich 15 ul Wilków Morskich 16

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Juragi s.c.
Przewidywany koszt inwestycji dla budynków: 2.913 999,10 zł

Wyzwolenia 48

ul Wyzwolenia 48

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Mirosław Frąszczak ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA.
Przewidywany koszt inwestycji: 3.464 886,45 zł

Pelplińska 3

ul Pelplińska 3

Etap:W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ENEPROJEKT Adam Dziamski.
Przewidywany koszt inwestycji: 1.825 901,45 zł

Partyzantów 74

ul Partyzantów 74

Etap:W trakcie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przewidywany koszt inwestycji: 6.949 243,95 zł
Link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-168a2193-2517-11ed-9071-8637ea33a6f9

Łowicka 11

ul Łowicka 11

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: ENEPROJEKT Adam Dziamski.
Przewidywany koszt inwestycji: 2.622 086,45 zł

Projekt dofinansowano w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10. Energia, działanie 10.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij