Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

Rewitalizacja Dolnego Miasta

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery obszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. na Dolnym Mieście.

Zakres robót obejmie m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wzmocnienie, remont i termomodernizację elewacji. We wszystkich budynkach wymienione zostaną okna oraz drzwi wejściowe

ul. Radna 3/2

Pierwszym zadaniem jakie zrealizowaliśmy w 2019r. w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia to przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. Prowadzonego przez fundacje FOSA przy ul. Radnej 3/2, wraz z wyposażeniem i umeblowaniem oraz montażem.

W wyniku gruntownego remontu w lokalu powstały sale do pracy z dziećmi i terapii indywidualnej oraz kuchnia terapeutyczna. Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do pracy z rodziną. Remont objął m.in. renowację i naprawę stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian. Wykonaliśmy także podwieszany sufit w lokalu. Konieczne było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej w raz z montażem urządzeń. Wykonaliśmy również instalację wodociągowa oraz kanalizacyjną wraz z białym montażem.

Na potrzeby podopiecznych zamontowaliśmy platformę dla transportu osób z niepełnosprawnościami.

ul Radna 3/2

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Janusz Bogdan Bolek i Lolek
Rozpoczęcie prac remontowych: 12.12.2018
Zakończenie prac remontowych: 20.03.2019
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: Studio Kwadrat Beata i Paweł Jurago s.c.
Koszt inwestycji: 552 209,35 zł

ul. Plac Wałowy 5A

Pierwszym rewitalizowanym budynkiem w ramach Rewitalizacji była kamienica przy ul. Plac Wałowy 5A.

Prace modernizacyjne objęły m.in. wykonanie termoizolacji z uzupełnieniem ubytków w murach i remont elewacji z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej, w częściach wspólnych budynków.

ul Plac Wałowy 5A

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano- Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 03.03.2021
Zakończenie prac remontowych: 14.06.2021
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: FIRMA PROJEKTOWO – BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI
Koszt inwestycji: 207 451,50 zł

ul. Pod Zrębem 7 i 8
ul Pod Zrębem 7 i 8

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 18.10.2021
Zakończenie prac remontowych: 29.03.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 1 584 487,86 zł

ul. Plac Wałowy 5
ul Plac Wałowy 5

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 10.12.2021
Zakończenie prac remontowych: 07.07.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 489 131,97 zł

ul. Plac Wałowy 9
ul Plac Wałowy 9

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 10.12.2021
Zakończenie prac remontowych: 07.07.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 339 020,84 zł

ul. Pod Zrębem 5B
ul. Pod Zrębem 5B

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: FORI Sp. z o.o.
Rozpoczęcie prac remontowych: 10.02.2022
Zakończenie prac remontowych: 13.10.2022 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 1 050 167,27 zł

ul. Królikarnia 1 i 2
ul. Królikarnia 1 i 2

Etap: W trakcie prac remontowych
Wykonawca prac remontowych: F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł
Rozpoczęcie prac remontowych: 09.02.2022
Przewidywane zakończenie prac remontowych: III/IV kwartał 2022 r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji dla budynku przy ul. Królikarnia 1: 365 019,60 zł
Przewidywany koszt inwestycji dla budynku przy ul. Królikarnia 2: 972 630,40 zł

ul. Dolna Brama 4 i 6

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 11.04.2022
Zakończenie prac remontowych: 06.12.2022
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Koszt inwestycji dla budynku przy ul. Dolna Brama 4: 620 690,99 zł
Koszt inwestycji dla budynku przy ul. Dolna Brama 6: 416 020,84 zł

Dolne Miasto - budynki komunalne
Dolne Miasto - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij