Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„REWITALIZACJA ORUNI W GDAŃSKU”

Rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów społeczno- gospodarczych i przestrzennych. Przeprowadzana jako wieloletni, interdyscyplinarny proces, stanowi element zrównoważonej polityki miejskiej. Proces rewitalizacji nastwiony jest na trwałą poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wymagających wsparcia. Działania podejmowane w ramach programu to m.in. modernizacja budynków komunalnych, przebudowa dróg wraz z rozbudowa infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. na Oruni.

Na terenie Oruni łącznie działaniom rewitalizacyjnym zostanie poddane 12 budynków.

 • ul. Gościnnej 14
 • ul. Gościnnej 16
 • ul. Gościnnej 18
 • ul. Trakcie Św. Wojciecha 81
 • ul. Trakt Św. Wojciecha 83
 • ul. Trakt Św. Wojciecha 85
 • ul. Trakt Św. Wojciecha 101
 • ul. Trakt Św. Wojciecha 103A
 • ul. Trakt Św. Wojciecha 109
 • ul. Trakt Św. Wojciecha 111
 • ul. Rejtana 18
 • ul. Rejtana 20

Wszystkie budynki zostaną objęte remontami w zakresie wykonania izolacji poziomej i pionowej, remontem elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W tym przywrócenie oryginalnych podziałów. Prace obejmą również remont drzwi i schodów oraz naprawę ubytków i spękań murów zewnętrznych.

Przewidywany koszt realizacji: 7 398 998,77 zł.

REALIZACJE

Trakt Św. Wojciecha 103A
zdjęcie przedstawia wyremontowane pomieszczenie. Uwagę przykuwają dwa fotele w intensywnym żółtym kolorze.

W trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia prac: II kwartał 2022 r.
Koszt realizacji: 1 943 027,79 zł,
Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Budowlane Recon

Orunia - budynki komunalne
Orunia - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.


Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij