Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

Rewitalizacja Oruni

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery obszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. na Oruni.

Zakres robót obejmie m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wzmocnienie, remont i termomodernizację elewacji. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a detale architektoniczne zdobiące elewację, zostaną uzupełnione lub odtworzone oraz odrestaurowane.

ul. Gościnna 14
ul Gościnna 14

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 03.02.2022
Zakończenie prac remontowych: 01.07.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 447 228,36 zł

ul. Gościnna 16
ul Gościnna 16

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 03.02.2022
Zakończenie prac remontowych: 01.07.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 474 941,25 zł

ul. Gościnna 18
ul Gościnna 18

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 03.02.2022
Zakończenie prac remontowych: 01.07.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 364 004,31 zł

Trakt św. Wojciecha 81, 83, 85
ul. Trakt św. Wojciecha 81, 83, 85

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo Budowlane RECON sp. z o.o.
Rozpoczęcie prac remontowych: 15.03.2022
Zakończenie prac remontowych: 10.10.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: PRECYZJA Paweł Jabłonowski
Przewidywany koszt inwestycji dla budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 81: : 1 195 150,34 zł
Przewidywany koszt inwestycji dla budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 83: : 906 359,15 zł
Przewidywany koszt inwestycji dla budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 85: : 1 084 568,72 zł

Trakt św. Wojciecha 103A
ul Trakt św. Wojciecha 103A

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo Budowlane RECON sp. z o.o.
Zakończenie prac remontowych: 24.06.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 1 133 721,11 zł

Trakt św. Wojciecha 109
ul Trakt św. Wojciecha 109

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo Budowlane RECON sp. z o.o.
Zakończenie prac remontowych: 24.06.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 598 417,49 zł

Trakt św. Wojciecha 111
ul Trakt św. Wojciecha 111

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo Budowlane RECON sp. z o.o.
Zakończenie prac remontowych: 24.06.2022r.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Przewidywany koszt inwestycji: 749 876,51 zł

Trakt św. Wojciecha 101
Na zdjęciu ceglana elewacja budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 101 po Rewitalizacji ze zdobiącymi ją odrestaurowanymi naczółkami.

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 25.05.2022
Zakończenie prac remontowych: 10.11.2022
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago s.c.
Koszt inwestycji: 836 495,63 zł

Rejtana 18
Na zdjęciu frontowa elewacja budynku przy ul. Rejtana 18 po modernizacji w kolorystyce jasnego beżu. Zdobiona naczółkami.

Etap: Realizacja zakończona.
Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
Rozpoczęcie prac remontowych: 25.05.2022
Zakończenie prac remontowych: 10.11.2022
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: PRECYZJA Paweł Jabłonowski
Koszt inwestycji: 1 345 252,06 zł

Rejtana 20
ul. Rejatana 20

Etap: W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: PRECYZJA Paweł Jabłonowski
Przewidywany koszt inwestycji: 815 010,00 zł

Orunia - budynki komunalne
Orunia - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.


Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij