Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

W dniu 28.12.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podpisały umowy na zadanie nr 2, polegające na:

  • opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej modernizacji i przebudowy siedmiu budynków gminnych mieszkalnych, mieszczących się przy ul. Gościnnej 14, 16, 18, Trakcie Św. Wojciecha 101, 103A, 109, 111,
  • wykonaniu ekspertyzy technicznej stanu budynku przy ul. Gościnnej 12,
  • sprawowaniu nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
Jednostką projektową została firma „ STUDIO KWADRAT” BETA I PAWEŁ JURAGO

W dniu 25.09.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podpisały umowy na zadanie nr 1, polegające na:

  • opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację czterech gminnych elementów budynków mieszkalnych, mieszczących się przy ul. Rejtana 20, Trakcie Św. Wojciecha 81, 83, 85,
  • aktualizacji dokumentacji technicznej budynku przy ul. Rejtana 18,
  • sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.
Jednostką projektową została firma PAWEŁ JABŁONOWSKI PRECYZJA.

Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej zakończył się w grudniu 2018 r.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08 Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Budynki zostaną objęte remontami dotyczącymi m.in. wykonania izolacji uzupełnieniem ubytków w murze, wykonania remontu elewacji budynku wraz z wymianą całej stolarki okiennej oraz drzwiowej w częściach wspólnych budynku, zewnętrznego docieplenia ścian i przebudowy wejść do budynków.

Orunia - budynki komunalne
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij