Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Gdańskie Nieruchomości przystąpiły do realizacji zadania polegającego na przebudowie lokalu użytkowego na potrzeby Stowarzyszenia Youth Point przy ul. Na Zaspę 53, wraz z wyposażeniem i umeblowaniem oraz ich montażem.

Wykonawcą prac jest F.H.U BUD-ROB SZPEK PAWEŁ. Umowa została podpisana 12.02.2019 r.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty rozbiórkowe,
 • wykonanie wewnętrznych ścian działowych,
 • montaż sufitu podwieszanego,
 • montaż wysp akustycznych,
 • montaż drzwi wejściowych od frontu,
 • renowacja bramy od strony podwórza wraz z przebudową witryny,
 • wykonanie nadproża nad pocienieniem ściany,
 • wykonanie antresoli magazynowej,
 • montaż kabiny nagraniowej,
 • montaż ściany mobilnej,
 • montaż ściany wnękowej,
 • montaż nowych drzwi wewnętrznych,
 • wykonanie nowej posadzki na gruncie,
 • wykonanie nowej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji wraz z białym montażem,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie nowej instalacji ogrzewania,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem urządzeń,
 • wykonanie instalacji teletechnicznych.

Stan przed realizacją::

W dniu 11.09.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podpisały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i modernizację elementów dziesięciu budynków gminnych mieszczących się przy ul. Na Zaspę 34C, 34D, Rybołowców 1, 8, Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A, Wilków Morskich 5, Wolności 12, 17, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Jednostką projektową została firma STUDIO KWADRAT BEATA I PAWEŁ JURAGO


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Budynki zostaną objęte remontami dotyczącymi m.in. wykonania izolacji z uzupełnieniem ubytków w murze, wykonania drenażu zewnętrznego, remontu elewacji budynku z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej w częściach wspólnych budynku, zewnętrznego docieplenia ścian oraz przebudowy wejść do budynków.

NowyPort - budynki komunalne
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij