Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU W GDAŃSKU”

Rewitalizacja to metoda rozwiązywania złożonych problemów społeczno- gospodarczych i przestrzennych. Przeprowadzana jako wieloletni, interdyscyplinarny proces, stanowi element zrównoważonej polityki miejskiej. Proces rewitalizacji nastwiony jest na trwałą poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wymagających wsparcia. Działania podejmowane w ramach programu to m.in. modernizacja budynków komunalnych, przebudowa dróg wraz z rozbudowa infrastruktury podziemnej i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. na Biskupiej Górce i Starego Chełmu w Gdańsku.

Na terenie Biskupiej Górki i Starego Chełmu w ramach działań rewitalizacyjnych zaplanowane zostały remonty 13 budynków i 1 lokalu użytkowego, przeznaczonego na działania społeczne.

Przewidywany koszt kompleksowych remontów 13 budynków: 31 810 071,85 zł.

Budynki objęte Gminnym Programem Rewitalizacji:

 • ul. Biskupiej 8A
 • ul. Biskupiej 11
 • ul. Biskupie 17
 • ul. Biskupiej 27
 • ul. Na Stoku 12B
 • ul. Na Stoku 15
 • ul. Na Stoku 23
 • ul. Na Stoku 25
 • ul. Na Stoku 35
 • ul. Na Stoku 39
 • ul. Na Stoku 40
 • ul. Salwator 7
 • ul. Rogaczewskiego 45

Realizację zadań w ramach rewitalizacji rozpoczęliśmy we wrześniu 2017 roku od opracowania niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszczególnych nieruchomości. Wszystkie budynki objęte zostaną kompleksowym remontem. Zakres prac określony został na podstawie dokumentacji technicznej indywidualnie dla każdego budynku. W każdym z nich planowany zakres obejmować będzie m.in. prace związane z izolacją, remontu dachu, remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W tym przywrócenie oryginalnych podziałów, również w częściach wspólnych budynku.

REALIZACJE

Realizacja lokalu z przeznaczeniem na działania społeczne.
ul. Biskupia 4

Pierwszym zadaniem, jakie realizowaliśmy w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu był kompleksowy remont lokalu przeznaczonego na działania społeczne przy ul. Biskupiej 4. Na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora przebudowaliśmy i całościowo wyposażyliśmy pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku. Do dyspozycji Seniorów i rodzin oddaliśmy około 200 mkw. Dostęp osób z niepełnosprawnościami na wyższą kondygnację, zapewniliśmy budując windę na zapleczu budynku. Miejsce służy mieszkańcom podczas wydarzeń i warsztatów.

zdjęcie przedstawia wyremontowane pomieszczenie. Uwagę przykuwają dwa fotele w intensywnym żółtym kolorze.

Koszt inwestycji: 862 715 zł
Wykonawca: Janusz Bogdan „Bolek i Lolek”
Zakończenie prac: lipiec 2019 r.

Biskupia Górka - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij