Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery obszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. na Biskupiej Górce.

W zakresie prac dla wszystkich budynków znajdują się kompleksowe prace konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie.

W ramach prac zostaną wykonane m.in. hydroizolacje, remonty elewacji z pracami sztukatorskimi zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich i wszystkie niezbędne instalacje. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna z uwzględnieniem pierwotnych podziałów. Prace obejmą także części wspólne budynków - klatki schodowe, piwnice i strychy, a także poszczególne lokale mieszkalne. Projekty opracowane indywidualnie dla każdej nieruchomości uwzględniają m.in. konieczne zmiany w zakresie układu funkcjonalnego pomieszczeń wewnątrz budynków oraz usamodzielnienie lokali. Budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zwiększy to komfort zamieszkiwania, również komfort cieplny, co w połączeniu z ekologicznym sposobem ogrzewania pozwoli nie tylko ograniczyć wpływ budynków na środowisko, ale także, dzięki poprawie efektywności energetycznej nieruchomości, znacząco zmniejszyć koszty użytkowania mieszkań.

REALIZACJE

Realizacja lokalu z przeznaczeniem na działania społeczne.
ul. Biskupia 4

Pierwszym zadaniem, jakie realizowaliśmy w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu był kompleksowy remont lokalu przeznaczonego na działania społeczne przy ul. Biskupiej 4. Na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora przebudowaliśmy i całościowo wyposażyliśmy pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku. Do dyspozycji Seniorów i rodzin oddaliśmy około 200 mkw. Dostęp osób z niepełnosprawnościami na wyższą kondygnację, zapewniliśmy budując windę na zapleczu budynku. Miejsce służy mieszkańcom podczas wydarzeń i warsztatów.

zdjęcie przedstawia wyremontowane pomieszczenie. Uwagę przykuwają dwa fotele w intensywnym żółtym kolorze.

Koszt inwestycji: 862 715 zł
Wykonawca: Janusz Bogdan „Bolek i Lolek”
Zakończenie prac: lipiec 2019 r.

ul. Biskupia 8A
ul. Biskupia 8A
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych
 • Wykonawca prac remontowych: F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 08.09.2022 r.
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 2 858 856,28zł
ul. Biskupia 11
ul. Biskupia 11
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: FORI Spółka z o.o.
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 05.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 821 587,16 zł
ul. Biskupia 17
ul. Biskupia 17
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo budowlane Recon Sp. Z o. o.
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 07.11.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 772 372,83 zł
ul. Biskupia 27
ul. Biskupia 27
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo "EKOBUD" Kazimierz Kisiel
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 04.01.2023
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: I kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 649 292,75zł
ul. Na Stoku 12B
ul. Stoku 12B
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo "EKOBUD" Kazimierz Kisiel
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 04.01.2023
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: I kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 1 286 311,75 zł
ul. Na Stoku 35
ul. Na Stoku 35
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 814 209,72 zł
ul. Na Stoku 39
ul. Stoku 39
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: II/III kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 5 817 169,15 zł
ul. Na Stoku 40
ul. Stoku 40
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: I kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 903 555,43 zł
ul. Rogaczewskiego 45
ul. Rogaczewskiego 45
 • Etap: Realizacja zakończona.
 • Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 30.05.2022
 • Zakończenie prac remontowych: 20.12.2023 r.
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 291 474,50 zł
ul. Salwator 7
not found
not found
Fot. Dominik Paszliński / gdansk.pl
 • Etap: Realizacja zakończona
 • Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 14.06.2022
 • Zakończenie prac remontowych: 20.06.2023 r.
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Koszt inwestycji: 1 839 886,78 zł
ul. Na Stoku 15
ul. Stoku 15
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 22.03.2023
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: II/III kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 550 534,95 zł
ul. Na Stoku 23 wraz z rozbiórką komórek gospodarczych i garażu
ul. Stoku 23
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 22.03.2023
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: I kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 5 796 065,96 zł
ul. Na Stoku 25
ul. Stoku 25
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 22.03.2023
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: I kw. 2024
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 6 390 464,62 zł
Biskupia Górka - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij