Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

„Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”

Gdańskie Nieruchomości przystąpiły do realizacji zadania polegającego na przebudowie lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej 4, wraz z wyposażeniem i umeblowaniem oraz ich montażem.

Wykonawcą prac jest firma BOLEK I LOLEK. Umowa została podpisana 25.01.2019 r.

Zakres robót obejmuje między innymi:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplej od strony podwórza,
 • wykonanie opaski przy budynku,
 • remont obramowania istniejącego zsypu,
 • roboty odgrzybieniowe stropu i ścian zewnętrznych,
 • montaż windy zewnętrznej,
 • docieplenie ścian wewnętrznych,
 • wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszanych,
 • roboty posadzkarskie wraz z dociepleniem stropu,
 • układanie glazury,
 • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wykonanie remontu elewacji,
 • wykonanie remontu klatki schodowej
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem urządzeń,
 • wykonanie instalacji teletechnicznych

W dniu 12.09.2018 r. Gdańskie Nieruchomości podpisały umowy na opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na przebudowę i modernizację dwunastu gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupia 8A, 11, 17, 27, Na Stoku 12B, 15, 23, 25, 35, 39, 40, Salwator 7 oraz aktualizację dokumentacji technicznej budynku przy ul. Rogaczewskiego 45, a także sprawowanie nadzorów autorskich w ramach projektu.

Jednostką projektową została firma SZABLOWCY ARCHITEKCI.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08 Konwersja, działanie 08.01.Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Budynki zostaną objęte kompleksowymi remontami dotyczącymi m.in. wykonania izolacji, remontu dachu, remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiany instalacji wodno–kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej oraz usamodzielnienia lokali mieszkalnych.

Biskupia Górka - budynki komunalne
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij