Gdańskie Nieruchomości

Inwestycje z Unią Europejską

Logo fundusze

REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI I STAREGO CHEŁMU

Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery obszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Zadania Gdańskich Nieruchomości w ramach Rewitalizacji obejmują działania inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych oraz lokali na działania społeczne. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji remontom w różnym zakresie poddanych zostanie 45 budynków mieszkalnych na czterech obszarach rewitalizacyjnych, m.in. na Biskupiej Górce.

W zakresie prac dla wszystkich budynków znajdują się kompleksowe prace konstrukcyjne, budowlane i konserwatorskie.

W ramach prac zostaną wykonane m.in. hydroizolacje, remonty elewacji z pracami sztukatorskimi zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich i wszystkie niezbędne instalacje. We wszystkich budynkach wymieniona zostanie stolarka okienna z uwzględnieniem pierwotnych podziałów. Prace obejmą także części wspólne budynków - klatki schodowe, piwnice i strychy, a także poszczególne lokale mieszkalne. Projekty opracowane indywidualnie dla każdej nieruchomości uwzględniają m.in. konieczne zmiany w zakresie układu funkcjonalnego pomieszczeń wewnątrz budynków oraz usamodzielnienie lokali. Budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zwiększy to komfort zamieszkiwania, również komfort cieplny, co w połączeniu z ekologicznym sposobem ogrzewania pozwoli nie tylko ograniczyć wpływ budynków na środowisko, ale także, dzięki poprawie efektywności energetycznej nieruchomości, znacząco zmniejszyć koszty użytkowania mieszkań.

REALIZACJE

Realizacja lokalu z przeznaczeniem na działania społeczne.
ul. Biskupia 4

Pierwszym zadaniem, jakie realizowaliśmy w ramach Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu był kompleksowy remont lokalu przeznaczonego na działania społeczne przy ul. Biskupiej 4. Na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora przebudowaliśmy i całościowo wyposażyliśmy pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze budynku. Do dyspozycji Seniorów i rodzin oddaliśmy około 200 mkw. Dostęp osób z niepełnosprawnościami na wyższą kondygnację, zapewniliśmy budując windę na zapleczu budynku. Miejsce służy mieszkańcom podczas wydarzeń i warsztatów.

zdjęcie przedstawia wyremontowane pomieszczenie. Uwagę przykuwają dwa fotele w intensywnym żółtym kolorze.

Koszt inwestycji: 862 715 zł
Wykonawca: Janusz Bogdan „Bolek i Lolek”
Zakończenie prac: lipiec 2019 r.

ul. Biskupia 8A
ul. Biskupia 8A
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 08.09.2022 r.
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: II/ III kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 2 809 145,53 zł
ul. Biskupia 11
ul. Biskupia 11
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: FORI Spółka z o.o.
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 05.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: II kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 820 375,64 zł
ul. Biskupia 17
ul. Biskupia 17
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: - Przedsiębiorstwo budowlane Recon Sp. Z o. o.
 • Rozpoczęcie prac remontowych: - 07.11.2022r.
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: - II KW. 2023r.
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 606 61,43 zł
ul. Biskupia 27
ul. Biskupia 27
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo "EKOBUD" Kazimierz Kisiel
 • Rozpoczęcie prac remontowych: -
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: -
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 5 938 929,40 zł
ul. Na Stoku 12B
ul. Stoku 12B
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo "EKOBUD" Kazimierz Kisiel
 • Rozpoczęcie prac remontowych: -
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: -
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 2 097 139,37 zł
ul. Na Stoku 35
ul. Na Stoku 35
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: II kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 849 350,25 zł
ul. Na Stoku 39
ul. Stoku 39
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 5 669 916,53 zł
ul. Na Stoku 40
ul. Stoku 40
 • Etap: W trakcie prac remontowych.
 • Wykonawca prac remontowych: Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 26.09.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: IV kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 684 411,76 zł
ul. Rogaczewskiego 45
ul. Rogaczewskiego 45
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 30.05.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: II kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 4 413 620,02 zł
ul. Salwator 7
ul. Salwator 7
 • Etap: W trakcie realizacji prac budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: Zakład Budowlano Dekarski Marek Plechowski
 • Rozpoczęcie prac remontowych: 14.06.2022
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: I kw. 2023
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 1 969 160,78 zł
ul. Na Stoku 15
ul. Stoku 15
 • Etap: W trakcie przygotowywania postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: -
 • Rozpoczęcie prac remontowych: -
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: -
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 605 608,88 zł
ul. Na Stoku 23
ul. Stoku 23
 • Etap: W trakcie przygotowywania postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: -
 • Rozpoczęcie prac remontowych: -
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: -
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 162 651,95 zł
ul. Na Stoku 25
ul. Stoku 25
 • Etap: W trakcie przygotowywania postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 • Wykonawca prac remontowych: -
 • Rozpoczęcie prac remontowych: -
 • Przewidywane zakończenie prac remontowych: -
 • Dokumentacja projektowo-kosztorysowa: SZABLOWSCY ARCHITEKCI Stanisław Szablowski
 • Przewidywany koszt inwestycji: 3 598 532,30 zł
Biskupia Górka - budynki komunalne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 08. Konwersja, działanie 08.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Logo fundusze
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij